Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze

W dniu 19.07.2021 w hotelu Scout odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Zarządu Automobliklubu Częstochowskiego.

W drugim terminie o godzinie 17:15 ustępujący prezes Marcin Stryczak powitał członków zebrania, które poprowadził Jan Mucha. Zgodnie z porządkiem zebrania Zarząd przestawił sprawozdanie finansowe i merytoryczne, przyjęte przez członków jednogłośnie poprzez udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi.

Po przerwie odbyły się wybory nowego Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego.

Po ukonstytuowaniu się nowych władz, ustępujący Zarząd przekazał podziękowania za pomoc i zaufanie w kadencji 2016-2020.