Historia

W okresie 56-letniej już historii, działalność Automobilklubu kreowały Zarządy wybierane na czteroletnie kadencje przez Walne Zgromadzenie. Pracą Zarządu kierowali kolejno następujący prezesi:

– od 1959r. do 1967r. MARIAN 50latAMKCZSKWARLIŃSKI

– od 1967r. do 1973r. ROMAN KRAUS

– od 1973r. do 1985r. WIESŁAW MARKOWSKI

– od 1985r. do 2001r. JANUSZ ORZECHOWSKI

– od 2001r. do 2005r. LESZEK KOWALCZYK

– od 2005r. do 2006r. P.O. GRZEGORZ STRZELCZYK

– od 2006r. do 2008r. MIROSŁAW KRACHULEC – REZYGNUJE

– od 2008r. do 2012r GRZEGORZ STRZELCZYK

– od 2012r. do teraz MARCIN STRYCZAK

Liczba członków Automobilklubu w roku 1959 wynosiła 156 i wzrastała systematycznie w następnych latach. W roku 1976 osiągnęła liczbę 2598 osób, a w roku 1981 było już 4685 członków. W następnych latach, z uwagi na zmiany systemowe, zlikwidowane zostały koła zakładowe i środowiskowe w wyniku czego liczba członków drastycznie zmalała do 249 w 1999 roku.

W latach 2001 do 2004 na skutek kłopotów finansowych odeszło z klubu wiele członków. Uległ również ograniczeniom zakres działalności.
Na dzień dzisiejszy w klubie zrzeszone są 103 osoby.

Ważnym dla działalności Automobilklubu było posiadanie siedziby. Pierwszym lokalem klubowym było pomieszczenie przy Alei NMP 12, a następnie w latach pięćdziesiątych i sześćdziesiątych Ratusz. Automobilklub zmieniał swoją siedzibę jeszcze wielokrotnie wynajmując pomieszczenia przy ul. Kościuszki 9, Alei NMP 64 (Tereny Wystawowe), Alei 41 (w lokalu PTTK). Własny lokal przy ul. Lelewela 8 Automobilklubu uzyskał w 1969 roku i prowadził w tym lokalu działalność przez następne 30 lat. Następnie zakupiona została na potrzeby klubu połowa kamienicy przy ul. Wieluńskiej 3. na skutek błędnej polityki finansowej ówczesnych władz klub utracił lokal i zmuszony był przeprowadzić się do udostępnionego prze kol. Marka Kusiaka lokalu przy ul. Dekabrystów. Na skutek poczynionych działań 26.09.2003r. Automobilklub uzyskał od miast lokal przy ul. Krakowskiej 31, który stanowi siedzibę klubu do dnia dzisiejszego.

Brak możliwości komentowania.