Komisja sportowa

-Komisji Sportowej przewodniczy kol. Adrian Szafert

email : komisja-sportowa@automobilklubczestochowski.pl, tel. 602 272 508
Zebrania komisji w każdy wtorek w siedzibie klubu ul.Focha 19/21, Częstochowa.
Aktualne daty spotkań można sprawdzić telefonicznie u przewodniczącego KS.