Wszystkie

Podziękowania

Szanowne Koleżanki i Koledzy

Dziękuję Wam za 9 lat wspólnej pracy, za czas w którym mogłem odczuć, iż praca społeczna w częstochowskim społeczeństwie jest cały czas żywa.

Dziękuję za wspólne zorganizowanie ponad 100 rajdów ogólnopolskich i regionalnych, zlotów oraz innych wydarzeń związanych z motoryzacją.

Za mojej kadencji miałem okazję współuczestniczyć w przygotowaniu i otwarciu Wystawy z okazji 60-lecia Automobilklubu Częstochowskiego w Ratuszu Częstochowskim.

Podziękowania Panu Prezydentowi oraz władzom Miasta Częstochowy za wsparcie jakie miasto przez te lata udzielało Automobilklubowi Częstochowskiemu.

Podziękowania dla koleżanek i kolegów za wspólne tworzenie naszych wydarzeń oraz za poświęcony czas prywatny na cele społeczne a Wasze zaangażowanie było widoczne na każdym etapie mojej działalności w Automobilklubie Częstochowskim.

Życzę obecnemu zarządowi samych sukcesów i dalszego promowanie w Częstochowie i regionie imprez motoryzacyjnych w skali minimum ogólnopolskiej !

Szerokości!

ps

Mam nadzieję, iż po uregulowaniu sytuacji w życiu prywatnym, który spowodowała niemożliwość startu w wyborach na 3-ią kadencje, będę mógł w przyszłości ponownie współuczestniczyć w życiu Automobilklubu Częstochowskiego.

Pozdrawiam

Marcin Stryczak