Militaria

Komisja Pojazdów Militarnych

Zebrania komisji odbywają się w każdy pierwszy pracujący poniedziałek miesiąca na ul.Focha 19/21, Częstochowa o godzinie 18:00

 

Aktualnie posiadamy następujące pojazdy militarne:

Samochód ciężarowy:

GAZ 51 – Mirosław Kurkowski

Samochody Osobowe:

Auto Union Munga – Stanisław Matyska

Auto Union Munga – Janusz Kasprzycki

GAZ 69A – Jerzy Błaszczyk z Synami

GAZ 69A – Zbigniew Mucha

GAZ 69M – Marcin Walczyk i Jacek Stengierski

GAZ 69M – Jerzy Blaszczyk z Synami

GAZ 69M – Mirosław Kurkowski

Motocykle:

MW 750 – Mirosław Kurkowski

K 750  – Dominik i Mateusz Głowaccy

Dniepr – Robert Krakowiak

Grupa uczestniczy w wielu imprezach np.:

Zloty Pojazdów Militarnych: „Operacja Południe” (Bielsko Biała), „Tarcza” (Opole), zloty w Darłówku, Radomsku…

Pielgrzymki Wojskowe 14 sierpnia z pobliskiej Przeprośnej Górki na Jasną Górę

Obchody Święta 11 Listopada na Placu Biegańskiego w Częstochowie,

2 Dniowych Ćwiczeniach Obronnych organizowanych przez Urząd Miasta Częstochowy.

Chcieliśmy także podziękować osobom i organizacjom, które nas wspierają:

Sztab WKU – płk K. Tarapacz

płk R. Markiewicz

mjr R. Bąkowicz.

Obrona Cywilna Miasta

ppłk St. Słysz

ppłk C. Kubiak

 

Chcieliśmy podziękować również St. Matysce, A. Skórze i ich kuchni polowej, która objęta została kosztami finansowymi i logistycznymi przez kolegę K. Ledwonia z żoną Anną i synem Konradem (co roku 11 Listopada na placu Bieganskiego mieszkańcy miasta są częstowani wojskową grochówką).