Zaproszenie na Walne Zebranie Sprawozdawcze 2021

Zarząd Automobilklubu Częstochowskiego zwołuje Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo Wyborcze Automobilklubu Częstochowskiego, które odbędzie się 19 lipca 2021 roku w Hotelu Scout, ul. Drogowców 12, Częstochowa 42-200

Pierwszy termin 17.00

Drugi termin godz. 17.15

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie Walnego Zebrania
 2. Wybór Przewodniczącego Zebrania
 3. Zatwierdzenie Proponowanego Porządku obrad
 4. Zatwierdzenie Regulaminu :
 • a/ Komisji Mandatowej
 • b/ Komisji Skrutacyjnej
 • c/ Komisji Wniosków i Uchwał
 1. Wybór Komisji zebrania:
 • a/ Mandatowej
 • b/ Uchwał i Wniosków
 • c/ Skrutacyjnej
 1. Sprawozdanie z działalności Automobilklubu Częstochowskiego za okres sprawozdawczy 2016 – 2020
 2. Sprawozdanie finansowe Klubu za okres sprawozdawczy 2016 – 2020
 3. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej
 4. Dyskusja

Przerwa kawowa

 1. Sprawozdanie Komisji Mandatowej
 2. Udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi
 3. Zgłoszenie kandydatur do: Zarządu, Komisji Rewizyjnej, Sądu Koleżeńskiego

13. Przeprowadzenie wyborów

 

Z wyrazami szacunku,
Marcin Stryczak
Prezes
Automobilklub Częstochowski
Focha 21
42-200 Częstochowa