MPPZ

Akredytacja Prasowa 6 runda MPPZ w Częstochowie 27-30.08.2020r.

Serdecznie zapraszamy dziennikarzy oraz fotoreporterów na 6 rundę Mistrzostw Polski Pojazdów Zabytkowych w Częstochowie w dniach 27-30.08.2020 roku.

Prosimy o wypełnienie i podesłanie podpisanego skanu wniosku akredytacyjnego oraz zgody RODO na adres agata.pietruszka@automobilklubczestochowski.pl do dnia 20 sierpnia 2020 roku. Organizatorem 6 rundy MPPZ jest Automobilklub Częstochowski z siedzibą w Częstochowie przy ul. Krakowskiej 31.

Akredytacja_Automobilklubczestochowski_MPPZ_2020

Rodo_Automobilklubczestochowski_MPPZ_2020

REGULAMIN PROCESU AKREDYTACYJNEGO
-WARUNKIEM ROZPATRZENIA PROŚBY O AKREDYTACJĘ JEST WYDRUKOWANIE FORMULARZA I PRZESŁANIE SKANU (PODPISANEGO PRZEZ NACZELNEGO REDAKCJI) NA ADRES: AGATA.PIETRUSZKA@AUTOMOBILKLUBCZESTOCHOWSKI.PL .
-ZGŁOSZENIA PRZYJMOWANE BĘDĄ DO DNIA 20.08.2020 ROKU. PÓŹNIEJSZE ZGŁOSZENIA NIE BĘDĄ ROZPATRYWANE.
-INFORMACJE O PRZYZNANIU AKREDYTACJI I SPOSOBIE JEJ ODEBRANIA ZOSTANĄ PRZEKAZANE MAILOWO NA ADRES PODANY W FORMULARZU.
-AKREDYTACJE SĄ BEZPŁATNE.
-LICZBA AKREDYTACJI JEST OGRANICZONA – NA JEDNĄ REDAKCJĘ PRZYPADAJĄ MAKSYMALNIE 2 AKREDYTACJE (DOWOLNEGO RODZAJU).
-SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE ZOSTANĄ PRZESŁANE MAILOWO PO OTRZYMANIU AKREDYTACJI.
-ORGANIZATOR ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DO ODMOWY PRZYZNANIA AKREDYTACJI BEZ PODANIA PRZYCZYNY ORAZ DO ZMIAN ZASAD ICH PRZYZNAWANIA.
-W PRZYPADKU NARUSZENIA ZASAD KORZYSTANIA Z UDZIELONEJ AKREDYTACJI ORGANIZATOROWI PRZYSŁUGUJE PRAWDO ODEBRANIA AKREDYTACJI.