aktualności KSSImprezy KSS

I WYŚCIG SAMOCHODOWY O PUCHAR PREZYDENTA CZĘSTOCHOWY 25 sierpnia 2013

AUTOMOBILKLUB CZĘSTOCHOWSKI
uL. FOCHA 19/21, 42-200 CZĘSTOCHOWA
www.automobilklubczestochowski.pl

I WYŚCIG SAMOCHODOWY
O PUCHAR
PREZYDENTA CZĘSTOCHOWY

25.08.2013r.

I Wyścig o Puchar Prezydenta Częstochowy będący imprezą klubowa dla zawodników startujących w rajdach oraz wyścigach rangi MP, KJS.
Biuro Wyścigu od 9.08.2013r Częstochowa ul.Focha 19
tel.kom.  502 20 18 72
W dniu zawodów Tor Wyrazów.
Załogę stanowi kierowca, pilot- nie obowiązkowo( jeśli zostanie zgłoszony)
Wpisowe 65 zł ( nie zawiera składki ubezpieczeniowej OC uczestnika wobec osób trzecich).

Zwrot wpisowego tylko w przypadku nie przyjętego zgłoszenia lub odwołania imprezy.
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody i straty wynikłe podczas wyścigu w stosunku do załóg i ich sprzętu jak również do osób trzecich.
Wykaz nagród:
Za I, II, i III miejsce w klasie Medale lub Puchary oraz nagrody rzeczowe tylko dla kierowców.
Za I miejsce w generalce Puchar dla pozostałych sklasyfikowanych zawodników dyplomy oraz nagrody rzeczowe.
Obowiązki uczestników wyścigu:
*Dokumenty do okazania – prawo jazdy kierowcy, ubezpieczenie  OC/NW, dowód rejestracyjny pojazdu z ważnymi badaniami technicznymi, wypełnione i podpisane zgłoszenie, wpisowe.
*Naniesienie numerów startowych, odbycie badania kontrolnego (BK), przejazd treningowy i wyścig w zapiętych pasach, w kaskach, zamknięte szyby, przejazd na światłach mijania.

Nieprzestrzeganie w/w ustaleń pociąga za sobą wykluczenie z zawodów na każdym etapie.
Przez fakt podpisania zgłoszenia załoga przyjmuje do wiadomości, że praw do odszkodowań za straty wynikłe podczas imprezy. Zrzeczenie to dotyczy FIA, PZM, organizatora, osób oficjalnych występujących w imprezie i innych uczestników.
Przebieg imprezy:
Pierwsze otwarcie listy zgłoszeń w dniu 09.08.2013r. –  godz. 8:00
Otwarcie listy zgłoszeń w dniu 25.08.2013r. –  godz. 8:00
Zamknięcie listy zgłoszeń  godz. 10:30
Odbiór administracyjny  godz. 8:00 – 10:30
Badanie kontrolne BK – 1  godz. 8:00 – 10:30
Pierwsze posiedzenie ZSS  godz. 10:50
Publikacja listy startowej  godz. 11:00
Odprawa uczestników  godz. 11:10
Przejazd treningowy  godz. 11:15 do 12:15
Start o godz. 12:30
Meta  godz. 15:30
Komunikat końcowy 15:45
Przejazd honorowy na Plac Biegańskiego i wręczenie pucharów 16:00 – 17:30
Podział na klasy:
klasa 1- do 900 cm3
klasa 2 – od 901- 1300 cm3
klasa 3 – od 1301 – 1600 cm3
klasa 4 – od 1601- 2000 cm3
klasa 5 – od 2001 cm3
Wyścig stanowią trzy przejazdy po 2 okrążenia  według mapki dołączonej do dokumentów zgłoszenia załogi (czas przejazdu z 2 najlepszych prób stanowi wynik do klasyfikacji generalnej).

Postanowienia końcowe: organizator zastrzega sobie prawo do właściwej interpretacji niniejszego regulaminu, wydawania instrukcji dodatkowych do komunikatów, jak również do całkowitego odwołania imprezy.

Częstochowa, 09.08.2013r

Dyrektor Organizacyjny

Romuald Nowakowski

Władze wyścigu:
Zespół Sędziów Sportowych:
Przewodniczący             Marek Kusiak
Członek                           Mirosław Krachulec
Członek                           Tomasz Witkowicz

Osoby oficjalne:
Dyrektor organizacyjny wyścigu:     Romuald Nowakowski

Sędziowie zawodów:                      Grzegorz Kuropatwiński
Bartosz Kuropatwiński
Beata Burzyńska
Filip Pudło
Wojciech Dróżdż
Robert Adamusiński
Tomasz Nowowiejski
Aleksandra Krawczyk
Łukasz Szafert

ZGŁOSZENIE 

Wypełnione zgłoszenia proszę przesyłać na adres torno-sacr@wp.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *